სრული ფინანსური და აუდიტორული მომსახურება

ჩვენ ვთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურებას როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს.

Kudos Georgia-ს მთავარი ღირებულებები

ქუდოსის აუდიტორული კომპანია უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით
აუდიტორული კომპანია ქუდოსის პროფესიონალური აუდიტი

აუდიტორული და ფინანსური სერვისები

ბუღალტერია ქუდოსთან

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, ბიზნესოპერაციების ზუსტი ასახვა

ფინანსური აუდიტი

უმაღლესი ხარსხის აუდიტორული მომსახურება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) მიხედვით

საგადასახადო მომსახურება

თანამედროვე საგადასახადო სისტემის დანერგვა, წარსული და მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო აუდიტი

ფინანსური მენეჯმენტი

სხვადასხვა ფინანსური და საოპერაციო პრობლემების გადაჭრა და სტაბილურობის შენარჩნება

დიუ დილიჯენსი

კომპანიებში ეკონომიკური დანაშაულის, თანხების მითვისების თუ სხვა თაღლითობის გამოვლენა

საშემფასებლო მომსახურება

ბიზნესის, მიწის, შენობა-ნაგებობის, მანქანა-დანადგარების და სხვა უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

მენეჯმენტ კონსალტინგი

სააღრიცხვო პოლიტიკის გაუმჯობესება, გამჭვირვალობის გაზრდა, ფინანსური მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება

საინვესტიციო ბანკინგი

სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ანგარიშის შექმნა და სამომავალო ბიზნეს სცენარების შეფასება

ქუდოს აკადემია

თეორიული და პრაქტიკული კორპორატიული ტრენინგები, სერტიფიცირებისთვის მომზადება, საკვალიფიკაციო კურსები

ჩვენ შესახებ

„ქუდოს ჯორჯია“ წარმოადგენს აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო ქსელის „Kudos International Network“-ის სრულუფლებიან წევრს, რომელიც წარმოდგენილია მსოფლიოს 35 ქვეყანაში.

ჩვენს წარმატებას უზრუნველყოფს მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე გუნდი, რომელთა შემადგენლობაშიც შედიან სერტიფიცირებული ბუღალტრები, შემფასებლები, აუდიტორები, ექსპერტები, რომელთაც გააჩნიათ დიდი გამოცდილება პროფესიულ მომსახურებაში სხვადასხვა მიმართულებით.

0

ოფისი

0

ქვეყანა

0 %

ზრდა

Play Video about ფინანსური მომსახურება კომპანია ქუდოსში

უახლესი სტატიები

აუდიტორული ფირმის სპეციალისტი ალექსანდრე მარგიშვილი

აუდიტორული ფირმის ფუნქციები

ფინანსების რთულ სამყაროში აუდიტორული ფირმის როლი გადამწყვეტია. აუდიტორული ფირმები ასრულებენ შეუცვლელ როლს ბიზნესებისა და სხვადასხვა პროფილის

მეტის წაკითხვა
მომსახურება სტარტაპებისთვის

სტარტაპისთვის გასათვალისწინებელი საგადასახადო რჩევები

სასიხარულო და მისასალმებელია, რომ საქართველოში ბევრი სტარტაპი იქმნება – მათ შორის, უმრავლესობა მცირე ზომისაა. ჩვენი დაკვირვებით

მეტის წაკითხვა

ოპტიმიზაცია და ფინანსური ბიუჯეტირება, ანუ კომპანიის გადარჩენა

საქართველოში ბევრ კომპანიას აქვს ფუნქციონირებადობის პრობლემა: ვერ აგენერირებენ შესაბამის მოგებას, ცდილობენ იმ ოდენობის შემოსავლის მიღებას, რომელიც

მეტის წაკითხვა

წამყვანი აუდიტორული კომპანიების - ქუდოსის საერთაშორისო ქსელი

ქუდოსის საერთაშორისო ქსელი, ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო ქსელია, რომელიც დაარსდა 2012 წელს და წარმოდგენილია მსოფლიოს 35 ქვეყანაში.

ქუდოსის საერთაშორისო ქსელის წარმატებას უზრუნველყოფს „Forum of Firms“-ის სრულუფლებიანი წევრობა. ფორუმის წევრობა შესაძლებელია მხოლოდ ისეთი ფირმებისათვის რომლებმაც დანერგეს გლობალურად კოორდინირებული შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის გადახედვის პროგრამა, საქმიანობის პროცესში იყენებენ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს (ISAs) და აკმაყოფილებენ სხვა შესაბამის ეთიკურ მოთხოვნებს.

დაგვიკავშირდით