ბლოგი

ჩვენ გამოვხატავთ აზრს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე

სარჩევი

ბუღალტრული მომსახურების ფასები

ბუღალტერიის ფასები ქუდოსში

დღევანდელ სწრაფად ცვალებად ბიზნეს გარემოში ფინანსური მენეჯმენტი და კონტროლი უფრო კრიტიკულია, ვიდრე ოდესმე! საწარმოებისთვის, რომლებიც ისწრაფვიან ეფექტურობისა და სტრატეგიული ზრდისკენ, ფინანსური მართვის ფუნქციებისა და ბუღალტრული სერვისის აუთსორსინგი წარმოადგენს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.

ქუდოს ჯორჯია – წამყვანი საბუღალტრო და აუდიტორული ფირმა საქართველოში – ლიდერია მაღალი ხარისხის, დამკვეთებზე მორგებული სპეციფიკური ფინანსური სერვისების მიწოდებაში. Kudos Georgia-ს მიდგომა აუთსორსინგის სერვისების ფასწარმოქმნასთან მიმართებაში ჩამოყალიბებულია ჩვენი კლიენტებისთვის მაქსიმალური ღირებულების, მოქნილობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.

დამკვეთი კომპანიების კომპლექსურობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით Kudos Georgia-მ შეიმუშავა კონკურენტული ფასების სტრატეგია, რომელიც გამოირჩევა კლიენტის მიზნებთან სრული შესაბამისობით. ჩვენ გვჯერა პარტნიორობის მოდელის, სადაც ქუდოსის წარმატება სრულადაა დაკავშირებული ჩვენი კლიენტების ფინანსურ ჯანმრთელობასთან და ზრდასთან.

ეს ფილოსოფია აისახება ქუდოსის ფასების მოდელში, რომელიც აგებულია სამ ძირითად საყრდენზე: გამჭვირვალობა, მასშტაბურობა და ღირებულება.

  1. გამჭვირვალობა: ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ქუდოსის კლიენტებმა წინასწარ გააცნობიერონ მომსახურების არეალი და შესაბამისი ღირებულება.ჩვენი ფასების მოდელი ნათელია, ფარული გადასახდელების გარეშე, რაც საშუალებას აძლევთ ბიზნესებს, ეფექტურად დაგეგმონ თავიანთი ფინანსები.
  2. მასშტაბურობა: ჩვენი სერვისები და ფასები ჩამოყალიბებულია ისე, რომ მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი თქვენი ბიზნესის ზრდას. ჩვენ ბაზარს ვთავაზობთ პაკეტებს, რომლებიც აკმაყოფილებს მცირე სტარტაპების საჭიროებებით დაწყებული და მსხვილ კორპორაციებით დასრულებულ ფართო სპექტრს, ანუ გადაიხდით მხოლოდ იმისთვის, რაც გჭირდებათ, როცა ეს გჭირდებათ.
  3. ღირებულება: კონკურენტული ფასების მიღმა, ჩვენი ყურადღება გამახვილებულია შეუდარებელი ღირებულების მიწოდებაზე.ეს ნიშნავს წვდომას მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების გუნდზე, უახლესი ტექნოლოგიებით და სტრატეგიული შეხედულებებით.

ჩვენი ფასი შეესაბამება არა მხოლოდ ჩვენს მიერ მოწოდებული ბუღალტრული მომსახურების ხარისხს, არამედ გრძელვადიან ღირებულებას, რომელსაც გაწვდით თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის.

ითანამშრომლეთ Kudos-თან თქვენი ფინანსური ოპერაციების ოპტიმიზაციისთვის ისეთი ფასების სტრატეგიით, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენი ბიზნესის უნიკალურ საჭიროებებსა და მიზნებს.

იხილეთ ფასები სრულად

ქვემოთ მოცემულია დეტალური ცხრილი, რომელიც ასახავს ჩვენი ყოველთვიური მომსახურების საფასურს, დაწყებული 1,000 ლარიდან და დასრულებული 10,000 ლარით. თითოეული საფეხური გააზრებულად არის სტრუქტურირებული, რომ დააკმაყოფილოს სხვადასხვა ბიზნეს საჭიროებები, რაც უზრუნველყოფს, რომ მიიღოთ ოპტიმალური ღირებულება მომსახურების ყველა დონეზე.

მომსახურების მასშტაბიმიზნობრივი დამკვეთების ტიპისაფასო დიაპაზონი, ₾ / თვე
საბაზისო ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება-წარდგენასტარტ-აპი, მიკრო ბიზნესი1,000 – 2,000
სრულფასოვანი ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასადო დაგეგმვა-კონსულტაცია & დეკლარაციების მომზადება-წარდგენა, ანგარიშგებების მომზადებამცირე ბიზნესი2,000 – 4,000
სრულფასოვანი ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასადო დაგეგმვა-კონსულტაცია & დეკლარაციების მომზადება-წარდგენა, ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი, ბიუჯეტირება და პროგნოზირება, ანგარიშგებების მომზადებასაშუალო ბიზნესი4,000 – 7,000
ERP მართვა, სრულფასოვანი ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასადო დაგეგმვა-კონსულტაცია & დეკლარაციების მომზადება-წარდგენა, ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი, ბიუჯეტირება და პროგნოზირება, ფინანსური ანალიტიკა, ანგარიშგებების მომზადება, ფინანსური მართვის კონსულტაციამსხვილი ბიზნესი7,000 – 10,000

 

საფასო დიაპაზონში მომსახურების კონკრეტული თანხა განისაზღვრება ისეთი მოცემულობებით, როგორიცაა:

  • რეგულარული სამეურნეო ტრანზაქციების რაოდენობა;
  • ქუდოსის რამდენი თანამშრომლის ჩართვაა საჭირო პროექტში;
  • რამდენი თანამშრომელი უნდა განთავსდეს დამკვეთის ოფისში;
  • რომელი პროგრამული უზრუნვეყოფა (ბუღალტრული სოფტი) გამოიყენება;
  • როგორი ხარისხით და რეგულარულობით მოგვეწოდება პირველადი დოკუმნეტები.

 

Kudos Georgia-ს ფასების მოდელი აგებულია ისეთი მოქნილობის გათვალისწინებით, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნესებს, განაახლონ ან შეამცირონ სერვისები მათი განვითარებადი საჭიროებების მიხედვით. ჩვენი ვალდებულებაა, მივაწოდოთ გამჭვირვალე, მასშტაბური და ღირებულებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები, რათა გააუმჯობესოს თქვენი ბიზნესის ფინანსური შედეგები და ხელი შეუწყოს ზრდას.

ქუდოსი მოწოდებულია, გააძლიეროს თქვენი ბიზნესი ეფექტური, გამჭვირვალე და ღირებულებაზე ორიენტირებული ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგის გადაწყვეტილებებით. მოდით, ვიზრუნოთ თქვენს ფინანსურ საჭიროებებზე, რათა ფოკუსირება მოახდინოთ იმაზე, რასაც აკეთებთ საუკეთესოდ – თქვენი ბიზნესის გაზრდაზე.

 

გაზიარება: