დიუ დილიჯენსი

ბიზნესის შეძენის, გაყიდვის თუ შერწყმის შემთხვევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია სამიზნე ობიექტის შესახებ რეალური ინფორმაციის მოპოვება, რათა საბოლოო გადაწყვეტილებაც წარმატებული აღმოჩნდეს. დიუ დილიჯენსის მომსახურების მიზანია დამკვეთს მიაწოდოს ობიექტური ინფორმაცია სამიზნის შესახებ და შეაფასოს მოსალოდნელი გარიგების რისკები.

ჩვენ მიერ გაცემული დიუ დილიჯენსის ანგარიში არსებით დადებით გავლენას ახდენს მყიდველის გადაწყვეტილებაზე.

ჩვენი კვალიფიციური გუნდი კლიენტის დავალებით უზრუნველყოფს კომპანიებში ეკონომიკური დანაშაულის, თანხების მითვისების თუ სხვა თაღლითობის გამოვლენას. ამ ტიპის მომსახურების დასრულების შემდეგ დამკვეთს წარედგინება დეტალური ანგარიში გამოკვლეული და არსებული გარემოებების შესახებ.

მოითხოვე შეხვედრა