ბლოგი ფინანსების და ბუღალტერიის სიახლეებზე

ფინანსური აუდიტორის დასწრება ინვენტარიზაციაზე

აუდიტორის დასწრება ინვენტარიზაციის პროცესზე: ახირება თუ აუცილებლობა?

სარჩევი: რისთვის გვჭირდება ინვენტარიზაცია? დანაკლისისა და ზედმეტობის ძირითადი გამომწვევი მიზეზები. რისი ინვენტარიზაცია ტარდება ყველაზე ხშირად? ვინ ატარებს ინვენტარიზაციას? აუდიტორის როლი კომპანიის აქტივების ინვენტარიზაციისა და შემდგომ

მეტის წაკითხვა »
ფინანსური აუდიტორის პირობითი მოსაზრება

რატომ შეიძლება აუდიტორმა გამოთქვას პირობითი მოსაზრება ფინანსურ ანგარიშგებაზე?

აუდიტორული ფირმის გუნდი გარიგების პარტნიორის ხელმძღვანელობით ამოწმებს დამკვეთის (სუბიექტის) ფინანსურ ანგარიშგებას, აღრიცხვისა & კონტროლის სისტემებსა და თანმდევ ინფორმაციას, რათა გამოთქვას მოსაზრება, რამდენად ასახავს კომპანიის მიერ

მეტის წაკითხვა »
ბუღალტერიის ფასები ქუდოსში

ბუღალტრული მომსახურების ფასები

დღევანდელ სწრაფად ცვალებად ბიზნეს გარემოში ფინანსური მენეჯმენტი და კონტროლი უფრო კრიტიკულია, ვიდრე ოდესმე! საწარმოებისთვის, რომლებიც ისწრაფვიან ეფექტურობისა და სტრატეგიული ზრდისკენ, ფინანსური მართვის ფუნქციებისა და ბუღალტრული

მეტის წაკითხვა »
ბუღალტრული ორგანიზაცია ქუდოსი

ბუღალტრული კომპანია – თქვენი ბიზნესის ფინანსური კეთილდღეობისთვის

ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება ნებისმიერი ბიზნესის წარმატების ქვაკუთხედია. თუ გსურთ, თქვენი კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილურად გაიზარდოს, სანდო ბუღალტრულ კომპანიასთან უნდა ითანამშრომლოთ! რეალურად

მეტის წაკითხვა »
ქეშფლოუს მართვა ქუდოსთან ერთად

ფულადი ნაკადების (CF) სწორი მენეჯმენტი ხშირ შემთხვევაში, კომპანიის აღრიცხულ მომგებიანობაზე უფრო საჭიროა!

ფულადი ნაკადების სწორი მენეჯმენტი ბიზნესის ფუნქციონირების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტია. კომპანიის ხელმძღვანელები საოპერაციო თუ ფინანსური მიმართულებით მაშინ არიან წარმატებულები, როდესაც ფულის სწორად განაწილების ცოდნასა და უნარებს

მეტის წაკითხვა »
დღგ იგივე დამატებული ღირებულების გადასახადი

რა არის დღგ (დამატებული ღირებულების გადასახადი)?

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ), წარმოადგენს არაპირდაპირ გადასახადს, რომელიც, როგორც წესი, გადაიხდება საქონლის/მომსახურების წარმოებისა და განაწილების ყველა სტადიაზე. საქართველოში დღგ-ის განაკვეთის ოდენობა 18%-ია. მოცემულ სტატიაში განვიხილავთ

მეტის წაკითხვა »