ბლოგი ფინანსების და ბუღალტერიის სიახლეებზე

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) ანალიზი და არსებული მდგომარეობა

საქართველოს მსგავსი განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზას პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) მოზიდვა წარმოადგენს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ხელს უწყობს ქვეყანაში კაპიტალის მოცულობის

მეტის წაკითხვა »

დისტრიბუციაში გამოვლენილი ხარვეზები

სადისტრიბუციო კომპანიებში, ნებით თუ უნებლიედ, ძალიან ხშირია  მნიშვნელოვანი ხარვეზის შემთხვევები, ძირითადად კი გაყიდვების/დისტრიბუციის მიმართულებით. გარემოებები, რომლებიც გამოვლინდა სხვადასხვა სადისტრიბუციო კომპანიაში უკან დაბრუნებული (წუნდებული, ვადაგასული) პროდუქციის

მეტის წაკითხვა »

საგადასახადო დავები და რეკომენდაციები

ძალიან აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს საგადასახადო დავები. იქიდან გამომდინარე, რომ  საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებობს ისეთი მუხლები, რომელთა ინტერპრეტაცია სხვადასხვაგვარადაა შესაძლებელი, ამასთან, ხელმძღვანელობის მიერ კანონმდებლობის შეფასება საგადასახადო

მეტის წაკითხვა »

საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო სამართალდარღვევა პასუხისმგებლობა პირის მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევა ჯარიმის ოდენობა: 500 ლარი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა თუ ვადის გადაცილების

მეტის წაკითხვა »

ერთი სახის ნედლეულის გადამუშავებიდან მიღებული ორი ან მეტი ძირითადი პროდუქტის ბუღალტრული აღრიცხვა

განმარტებები: ერთობლივად წარმოებული/შეუღლებული პროდუქტები (Joint products) – ერთი ტიპის ნედლეულის გადამუშავებიდან მიღებულ ორი ან მეტი სახეობის პროდუქტი. თანმდევი პროდუქტი (By-product) – პროდუქტი, რომელიც ძირითადი პროდუქტების

მეტის წაკითხვა »

წარმოების სფეროში მოქმედი კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვა და მასთან დაკავშირებული რისკები

სამრეწველო კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვა სხვა დარგებთან შედარებით განსაკუთრებულად რთულია, რადგან წარმოებას ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალის გათვალისწინება სჭირდება და შესაბამისად, ბუღალტერი, რომელიც ბუღალტრულ აღრიცხვაზეა პასუხისმგებელი, წარმოების პროცესებშიც

მეტის წაკითხვა »