ბლოგი ფინანსების და ბუღალტერიის სიახლეებზე

საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

საგადასახადო სამართალდარღვევა პასუხისმგებლობა პირის მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევა ჯარიმის ოდენობა: 500 ლარი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა თუ ვადის გადაცილების

მეტის წაკითხვა »
ორი ან მეტი ძირითადი პროდუქტის ბუღალტრული აღრიცხვა

ერთი სახის ნედლეულისგან მიღებული ორი ან მეტი პროდუქტის ბუღალტრული აღრიცხვა

განმარტებები: ერთობლივად წარმოებული/შეუღლებული პროდუქტები (Joint products) – ერთი ტიპის ნედლეულის გადამუშავებიდან მიღებულ ორი ან მეტი სახეობის პროდუქტი. თანმდევი პროდუქტი (By-product) – პროდუქტი, რომელიც ძირითადი პროდუქტების

მეტის წაკითხვა »
წარმოების სფერო და ბუღალტრული აღრიცხვა

საწარმოების ბუღალტრული აღრიცხვა და რისკები

სამრეწველო კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვა სხვა დარგებთან შედარებით განსაკუთრებულად რთულია, რადგან წარმოებას ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალის გათვალისწინება სჭირდება და შესაბამისად, ბუღალტერი, რომელიც ბუღალტრულ აღრიცხვაზეა პასუხისმგებელი, წარმოების პროცესებშიც

მეტის წაკითხვა »
უპროცენტო სესხი და რისკები

დამფუძნებელზე გაცემული უპროცენტო სესხი და რისკები

არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც კომპანია დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე (რომელიც არ წარმოადგენს კომპანიის დაქირავებულ პირს) გასცემს უპროცენტო სესხს. ხშირად კომპანიის ბუღალტრები პირნათლად ბეგრავენს გაცემულ სესხის ძირ

მეტის წაკითხვა »
კონფლიქტები კომპანიის დამფუძნებლებსა და ხელმძღვანელებს შორის და მათი მოგვარების გზები

კორპორატიული დავები მენეჯმენტში და მათი მოგვარების მეთოდები

ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბიზნეს სუბიექტს ჰყავს ერთზე მეტი დამფუძნებელი და მათი ნაწილი არ არის ჩართული კომპანიის საოპერაციო საქმიანობაში, ანუ ე.წ პასიური პარტნიორის როლში არიან. ბიზნესის

მეტის წაკითხვა »
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი და საგადასახადო შეღავათები

რა ტიპის კომპანიები ისარგებლებენ არსებითი საგადასახადო შეღავათებით?

გაინტერესებთ თქვენს კომპანიას აქვს თუ არა საშუალება, ისარგებლოს საგადასახადო შეღავათებით და მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადები 15%-ისა და 20%-ის ნაცვლად გადაიხადოს 5%-ის ოდენობით?   ვინ ისარგებლებს

მეტის წაკითხვა »