ბლოგი ფინანსების და ბუღალტერიის სიახლეებზე

მიგნება ფინანსურ მენეჯმენტში

მიგნება ფინანსურ მენეჯმენტში, დაშვება და შემდეგ პროგნოზი

ფინანსური მართვის გამართულობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კომპანიის განვითარებისთვის, შესაძლებლობების ანალიზისთვის, რისკების დაზღვევისთვის, ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, ბიზნესიდან მეტი სარგებლის მიღებისთვის და ზოგადად საქმის წარმატებისთვის. ქუდოს ჯორჯიას დაკვირვებით

მეტის წაკითხვა »

საერთაშორისო ფულადი გზავნილების როლი საქართველოს ეკონომიკაში

საერთაშორისო ფულადი გზავნილები საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. გზავნილების მზარდი მოცულობიდან გამომდინარე დღეისთვის ეს ტრანზაქცია ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთ ძირითად წყაროს წარმოადგენს. საქართველოს მსგავს

მეტის წაკითხვა »
დირექტორის დრო

რაში კარგავენ დირექტორები დროს?

საქართველოს მსგავს განვითარებად ქვეყნებში ფუნქციონირებადი კომპანიების მართვა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ხელმძღვანელმა უნდა აკონტროლოს ყველა დეპარტამენტი/მიმართულება, იზრუნოს კადრების განვითარებაზე, მუდმივად დაგეგმოს და გადაგეგმოს ბიზნეს ოპერაციები

მეტის წაკითხვა »
დამკვეთ კომპანიებში ფინანსური მენეჯმენტის სერვისის

რა გამოსწორდა ჩვენს დამკვეთ კომპანიებში ფინანსური მენეჯმენტის სერვისის მიწოდებით?

აუდიტორული კომპანია Kudos Georgia ერთ-ერთი პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელმაც კორპორატიულ ბაზარს შესთავაზა სრულფასოვანი და სტრუქტურირებული ფინანსური მენეჯმენტის სერვისი. აღნიშნულ მომსახურებაზე მომართვიანობა ყოველთვიურად იზრდება და ჩვენს

მეტის წაკითხვა »
კომპანიის ხელმძღვანელსა და ბუღალტერს შორის არსებული კონფლიქტები

კონფლიქტები კომპანიის ხელმძღვანელსა და ბუღალტერს შორის

ბევრი კომპანიის ხელმძღვანელისგან და ბუღალტრისგან გექნებათ მოსმენილი ისტორიები მათ შორის არსებული დაუსრულებელი კონფლიქტების შესახებ. ჩვენი დაკვირვებით კონფლიქტის გამომწვევი რამდენიმე მიზეზი არსებობს:   კომპეტენციების აღრევა ხშირ

მეტის წაკითხვა »
რეპორტები წარმოების სფეროში

მინიმუმ რა სახის რეპორტების მომზადებაა საჭირო წარმოების სფეროში?

წარმოების სფეროში ყოველთვის უფრო რთული და კომპლექსურია ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური მენეჯმენტი, ვიდრე ვაჭრობის ან მომსახურების დარგებში. რისკების კონტროლისა და კომპანიაში არსებული მდგომარეობის ანალიზისთვის აუცილებელია

მეტის წაკითხვა »