ბლოგი ფინანსების და ბუღალტერიის სიახლეებზე

კომპანიის ხელმძღვანელსა და ბუღალტერს შორის არსებული კონფლიქტები

კონფლიქტები კომპანიის ხელმძღვანელსა და ბუღალტერს შორის

ბევრი კომპანიის ხელმძღვანელისგან და ბუღალტრისგან გექნებათ მოსმენილი ისტორიები მათ შორის არსებული დაუსრულებელი კონფლიქტების შესახებ. ჩვენი დაკვირვებით კონფლიქტის გამომწვევი რამდენიმე მიზეზი არსებობს:   კომპეტენციების აღრევა ხშირ

მეტის წაკითხვა »
რეპორტები წარმოების სფეროში

მინიმუმ რა სახის რეპორტების მომზადებაა საჭირო წარმოების სფეროში?

წარმოების სფეროში ყოველთვის უფრო რთული და კომპლექსურია ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური მენეჯმენტი, ვიდრე ვაჭრობის ან მომსახურების დარგებში. რისკების კონტროლისა და კომპანიაში არსებული მდგომარეობის ანალიზისთვის აუცილებელია

მეტის წაკითხვა »
ფინანსური მენეჯმენტი

როგორ მუშაობს ქუდოსის ფინანსური მენეჯმენტის სერვისი?

ქუდოს ჯორჯიამ 2021 წლის დასაწყისში პროფესიული სერვისების ჩამონათვალს შემატა მეტად საჭირო და მოთხოვნადი მომსახურების სახე – ფინანსური მენეჯმენტი. მომართვიანობა აღნიშნულ სერვისზე სწრაფად იზრდება და ჩვენი

მეტის წაკითხვა »
სახელმწიფო გადასახადები

რა უნდა იცოდეთ სახელმწიფო გადასახადების გადაუხდელობის შესახებ?

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა, სხვა განვითარებული ქვეყნების კანონმდებლობისგან განსხვავებით, ძალიან ხშირად იცვლება. ლოგიკურიც არის, კანონი ეტაპობრივად უნდა იხვეწებოდეს და ერგებოდეს სახელმწიფოს ზოგად განვითარებას. კანონის ცვლილება ძალიან

მეტის წაკითხვა »
ფინანსური მენეჯმენტის ტრანსფორმაცია

ფინანსური მენეჯმენტის სავალდებულო ტრანსფორმაცია

ფინანსური მენეჯმენტის გამართულობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კომპანიის განვითარებისთვის, შესაძლებლობების ანალიზისთვის, რისკების დაზღვევისთვის, ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, ბიზნესიდან მეტი სარგებლის მიღებისთვის და ზოგადად წარმატებისთვის. ქუდოს ჯორჯიას დაკვირვებით კომპანიების

მეტის წაკითხვა »
ფინანსური დირექტორი (CFO)

რა მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ დირექტორსა (CFO) და მენეჯმენტს კომპანიისთვის?

ფინანსური მენეჯმენტის მომსახურებაზე კომპანიების მომართვიანობა ქუდოს ჯორჯიაში არსებითად გაიზარდა. ბიზნესი უკეთ აცნობიერებს ფინანსური დეპარტამენტის მნიშვნელოვნებას. კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, თუ რას ნიშნავს ფინანსური მენეჯმენტი და რა

მეტის წაკითხვა »