ქუდოს აკადემია

საბუღალტრო და აუდიტორული ტრენინგ კურსები

2019 წელს „ქუდოს ჯორჯია“-მ საქმიანობის ახალ და საინტერესო მიმართულებას „ქუდოს აკადემიას“ ჩაუყარა საფუძველი. აკადემიის მიზანია მსმენელს შესთავაზოს სხვადასხვა პროფესიული მიმართულების სასერტიფიკაციო ტრენინგ პროგრამა, რაც პროფესიულ ბაზარზე კვალიფიციური კადრების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

ქუდოს აკადემია გახლავთ PCP Global-ის (ბუღალტრებისა და აუდიტორების საერთაშორისო ასოციაცია) წევრი და შესაბამისი სასწავლო მასალებით მსურველებს სთავაზობს ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების სრულფასოვან შესწავლას.

2020 წლიდან „ქუდოს აკადემია“-ში შესაძლებელია ACCA -ს ონლაინ გამოცდების ჩაბარებაც.

აკადემიის ტრენინგ კურსები დაყოფილია რამდენიმე ძირითად კატეგორიად:

ტრენინგების მსურველების მოთხოვნიდან გამომდინარე, ჩვენ აქტიურად ვატარებთ კონკრეტულ საკითხებზე ლექციებს, როგორიცაა:

მოითხოვე შეხვედრა