გიორგი ბასელიაშვილი_ფინანსების სწორი მართვა

შპს და ფინანსების სწორი მართვის აუცილებლობა

„ქუდოს ჯორჯიას“ პარტნიორი გიორგი ბალესიაშვილი ინტერვიუში იმ შემთხვევებზე/წესებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც   შეიძლება, შპს-სთვის წითელი ხაზები აღმოჩნდეს და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის დოქტრინამ აღარ იმუშაოს – კრედიტორების სასარგებლოდ

მეტის წაკითხვა »
როგორ უნდა განვითარდეს ბუღალტერი

როგორ უნდა განვითარდეს ბუღალტერი?

დღეს ქართველმა დამქირავებლებმა უკვე იციან, რომ ბუღალტრული ბაზის მოწესრიგებას, რის გარეშეც საგადასახადო რისკები იზრდება, მაღალკვალიფიციური კადრი სჭირდება. აქ კი ერთგვარ შეუსაბამობას აქვს ადგილი – დამსაქმებელი

მეტის წაკითხვა »
Irakli Zhvania - Investment Banking

Commersant -ის სტატია ქუდოს ჯორჯიას საინვესტიციო ბანკინგის შესახებ

როგორ მოვიზიდოთ სასურველი ინვესტიცია – საინვესტიციო ბანკინგი „ქუდოს ჯორჯიასგან“ საინვესტიციო ბანკინგი საქართველოს საფინანსო მომსახურების ბაზარზე სულ უფრო ცნობადი სერვისი ხდება. როგორც სახელწოდებიდანვე ნათელია, სერვისი ითვალისწინებს

მეტის წაკითხვა »

ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფინანსური ანგარიშგება არის ინფორმაცია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის და ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. სწორედ ასეთი ინფორმაციის

მეტის წაკითხვა »
Alex Margishvili - Audit

ფინანსური ანგარიშგებების სავალდებულო აუდიტი – Commersant-ის სტატია

იმისთვის, რომ კომპანიამ ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტეში შეცდომა აირიდოს თავიდან, საუკეთესო გამოსავალია ფინანსური აუდიტი, რომელსაც დამოუკიდებელი სამსახურების კვალიფიციური სპეციალისტები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად ჩაატარებენ. აუდიტორი,

მეტის წაკითხვა »
Giorgi Balesiashvili - Audit

BPN-ის სტატია აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების საჭიროებასთან დაკავშირებით

ფინანსური ანგარიშგება არის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ბიზნესის საქმიანობასა და ფინანსურ შედეგებზე ინფორმაციებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში შეგვიძლია კომპანიის აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლების, ხარჯების, ფულადი სახსრების მოძრაობის და სხვა

მეტის წაკითხვა »