მედია
ჩვენ მუდმივად ვაქტიურობთ მედია სივრცეში
მედია
ჩვენ მუდმივად ვაქტიურობთ მედია სივრცეში
გიორგი ბასელიაშვილი_ფინანსების სწორი მართვა

შპს და ფინანსების სწორი მართვის აუცილებლობა

„ქუდოს ჯორჯიას“ პარტნიორი გიორგი ბალესიაშვილი ინტერვიუში იმ შემთხვევებზე/წესებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც   შეიძლება, შპს-სთვის წითელი ხაზები აღმოჩნდეს და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის დოქტრინამ აღარ იმუშაოს – კრედიტორების სასარგებლოდ უკან დაიხიოს.

გაეცანით სტატიას სრულად