ბლოგი

ჩვენ გამოვხატავთ აზრს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე

სარჩევი

საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები – აგვისტო, 2020

საინფორმაციო ბიულეტენი N2

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს შორის, რომლებიც 2020 წლის 22 ივლისს შევიდა ძალაში, ყველაზე მნიშვნელოვანია დღგ-ს კარის ახალი რედაქცია.

დღგ-ს დაბეგვრის რეჟიმების ძირეული გარდაქმნა დღის წესრიგში დააყენა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველოს მიერ აღებულმა ვალდებულებამ: „განსაზღვრულ ვადებში ეტაპობრივად დაუახლოოს თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებს…“.

საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია „Kudos Georgia“ მეორე კვარტალურ საინფორმაციო ბიულეტენში მოკლედ მიმოიხილავს დამატებითი ღირებულების გადასახადით დასაბეგრი ოპერაციების ჩამონათვალში ცვლილებებს და მათ გავლენას ბიზნესსუბიექტების საქმიანობაზე – როგორც დამატებითი ვალდებულებების, ისე სასარგებლო ეფექტის თვალსაზრისით.

იხილეთ ბიულეტენი

გაზიარება: