ინვესტიციების მოზიდვა და დაბანდება

„ქუდოს ჯორჯია“-ს საინვესტიციო ბანკინგის მიმართულება ეხმარება სხვადასხვა ტიპის კომპანიას კაპიტალის/ინვესტიციის მოზიდვასა და მის დაბანდებაში, უზრუნველყოფს კომპანიების შერწყმისა და შესყიდვის პროცედურებს. ჩვენ, როგორც საინვესტიციო ბანკირები, წარმოვადგენთ შუამავლებს ინვესტორებსა და კაპიტალის მაძიებლებს შორის.

ჩვენ მუდმივად გვაქვს კონტაქტი, როგორც დამატებითი კაპიტალის მაძიებელთან, ისე ინვესტორთან, ვიცით მათი საჭიროებები, გეგმები, იდეები, ინტერესები და ყველანაირად ვცდილობთ მათ ერთმანეთთან დაკავშირებას, ჩვენი საბოლოო მიზანი კი ორივე მხარისათვის ხელსაყრელი გარიგების მიღწევაა.

საინვესტიციო ბანკინგთან დაკავშირებული სამუშაოები ძირითადად შემდეგნაირად გამოიყურება:

 • ფინანსური მოდელირება

  ჩვენ ვქმნით სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ანგარიშს, ვაფასებთ სამომავალო ბიზნეს სცენარებს და ამ შეფასებას ვამყარებთ საჭირო კალკულაციებითა და შესაბამისი დაშვებებით;

 • ბიზნესის შეფასება

  ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის შეფასების მეთოდს, როგორიცაა კომპანიის შედარებითი ანალიზი, პრეცენდენტული გარიგებები, DCF ანალიზი და სხვა.

 • პრეზენტაცია

  ვამზადებთ საინტერესო პრეზენტაციებს კომპანიის შესახებ როგორც ინვესტორისთვის, ისე კაპიტალის მიმღებისთვის, წარმოვაჩენთ კომპანიის ძლიერ მხარეებს და მათ შესაძლებლობებს;

 • დოკუმენტების მომზადება

  ჩვენს იურისტებთან ერთად ვამზადებთ ყველა ტიპის იურიდიულ დოკუმენტს, რომელიც უკავშირდება ინვესტიციის განხორციელებას;

 • ურთიერთობის მართვა

  ჩვენ აქტიურად ვვურთიერთობთ არსებულ კლიენტებთან გარიგების წარმატებით დახურვის მიზნით, რათა დავრწმუნდეთ, რომ გარიგების ორივე მხარე კმაყოფილია;

  „ქუდოს ჯორჯია“-ს საინვესტიციო ბანკინგის მიმართულება ეხმარება სხვადასხვა ტიპის კომპანიას კაპიტალის/ინვესტიციის მოზიდვასა და მის დაბანდებაში, უზრუნველყოფს კომპანიების შერწყმისა და შესყიდვის პროცედურებს. ჩვენ, როგორც საინვესტიციო ბანკირები, წარმოვადგენთ შუამავლებს ინვესტორებსა და კაპიტალის მაძიებლებს შორის.

  ჩვენ მუდმივად გვაქვს კონტაქტი, როგორც დამატებითი კაპიტალის მაძიებელთან, ისე ინვესტორთან, ვიცით მათი საჭიროებები, გეგმები, იდეები, ინტერესები და ყველანაირად ვცდილობთ მათ ერთმანეთთან დაკავშირებას, ჩვენი საბოლოო მიზანი კი ორივე მხარისათვის ხელსაყრელი გარიგების მიღწევაა.